Selecția candidaților

Anul I de proiect

Selecția profesorilor participanți la mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus+ KA1 cu numărul de referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000004990 se va realiza în perioada 1 noiembrie - 16 decembrie 2021.

Toate informațiile privind organizarea și calendarul desfășurării procedurii de selecție se află în Apelul instituțional și Anexe.
Precizări:

 • Vor fi selectați 6 participanți și o rezervă.

 • În urma procesului de selecție, se va încheia un contract între școală și fiecare participant, în care vor fi prevăzute drepturile și obligațiile profesorilor selectați. În contract se va menționa valoarea totală a grantului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de transport, suport individual și taxa de curs.

 • Profesorii selectaţi își vor exprima disponibilitatea de cofinanţare a mobilităţii de formare, în cuantum de 20% din valoarea totală a grantului aprobat. Pe perioada implementării proiectului, Agenţia Naţională pune la dispoziția beneficiarilor 80% din suma contractată, restul urmând a fi primit după încheierea proiectului şi depunerea raportului final.

Informații despre curs:

Titlul cursului: Microsoft for Education: Powerful Tools to Create, Share and Inspire

Loc de desfășurare: Berlin, Germania

Perioada: 15-20 august 2022

Descrierea cursului: Microsoft for Education: Powerful Tools to Create, Share and Inspire

Condiții de eligibilitate:

 • Profesori de gimnaziu, cu norma întreagă în Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”

 • Vechime de cel puțin 1 an în Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”

 • Criterii de selectie:

 • Competențe de comunicare în limba engleză minim nivel A2, conform CEFR

 • Competențe de utilizare a noilor tehnologii de informare și comunicare (TIC)Interes pentru integrarea unor metode inovative de predare-învățare în activitatea didactică

 • Disponibilitate pentru pregătire lingvistică, pedagogică și culturală în vederea participării la mobilități

 • Capacitate de relaționare/comunicare interpersonală și instituționalăImplicare în realizarea activităților și a produselor finale prevăzute în proiect

 • Angajare în activități de diseminare la nivel instituțional, local și regional.

Priorități:

 • Profesorii care nu au participat la mobilitățile din proiectele anterioare vor primi la evaluare 5 puncte bonus.

 • Profesorii vaccinați anti Covid 19 vor primi la evaluare 5 puncte bonus.

Responsabilitățile și obligațiile participanților la cursuri:

 • Parcurgerea unui program de pregătire lingvistică în cadru organizat și/sau individual;

 • Informare cu privire la țara gazdă (localizare geografică, repere istorice, cultură, tradiții);

 • Activități de pregătire tematică: studierea tematicii cursului, a bibliografiei recomandate de furnizorul de curs, exemple de bună practică - în funcție de cerințe, timp de o lună înainte de curs;

 • Participarea la toate activitățile cursului și completarea chestionarelor de evaluare a activităților;

 • Completarea raportului final pe platforma Mobility Tool;

 • Contribuție la realizarea produsului final al proiectului – Ghid de bune practici, prin care vor fi diseminate experiențele dobândite la curs. Ghidul va conține modele de bună practică pentru diferite discipline de studiu, selectate din portofoliul fiecărui participant la curs, realizat în format digital.

 • Activități de promovare a proiectului în consiliul profesoral, comisia metodică, cercul metodic zonal/județean: intervenții verbale, prezentări în Power Point, lecții deschise, etc.